brandblussers-lelystad

Startbewijs.nl

  Brandblussers-lelystad
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS LELYSTAD


BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Een brand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandbeveiliging producten.

GOEDKOPE BRANDHASPELS


GOEDKOPE BRANDHASPELS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

BORD BRANDHASPELS


BORD BRANDHASPELS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Brandhaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

POEDERBLUSSER 1 KG


POEDERBLUSSER 1 KG

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BLUSDEKENS


BLUSDEKENS

--BLUSDEKENS LELYSTAD-- Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

ONDERHOUD BRANDHASPELS


ONDERHOUD BRANDHASPELS

VOORDELIG ONDERHOUD

VERBANDKOFFERS


VERBANDKOFFERS

ORANJE KRUIS APPROVED BHV KOFFERS LELYSTAD

LEVERANCIER BRANDBLUSSERS


LEVERANCIER BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

ELEKTRASCHUIMBLUSSER


ELEKTRASCHUIMBLUSSER

BRANDBLUSSERS LELYSTAD -AFFF SCHUIMBLUSSERS-- Sproeischuim brandblussers zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V echter ook voor brandklasse A en B branden.

KEURING EN CONTROLE


KEURING EN CONTROLE

BRANDBLUSSERS LELYSTAD VOORDELIGE KEURING: BRANDBLUSSERS BRANDHASPELS BLUSWAGENS

KLEUR BRANDBLUSSERS


KLEUR BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD KLEUR RAL 3000 FIRE RED

BRANDHASPELS ID PICTO


BRANDHASPELS ID PICTO

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

STICHTING MILIEUKEUR


STICHTING MILIEUKEUR

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BRANDVERZEKERING


BRANDVERZEKERING

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

PROJECTIE BRANDBLUSSERS


PROJECTIE BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD De toegelaten brandblussers voor de basis brandbeveiliging in gebouwen zijn schuimblussers en poederblussers met een minimale inhoud van 6 liter of 6 kilo. Per projecteringzone is het aantal brandblussers dat geprojecteerd moet worden afhankelijk van de inhoud, vloer oppervlak en de gebruiksfunctie van de tegen brand te beveiligen ruimte(n). Per zone moet er minimaal n brandblusser aanwezig zijn op een max afstand van 20 mtr.
 

CO2 BLUSSERS 5 KILO


CO2 BLUSSERS 5 KILO

BRANDBLUSSERS LELYSTAD blusgas is geschikt voor het blussen van een vloeistof brand in keukens en branden in onder spanning staande elektrische apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 naar gasvorm worden de bluskokers van CO2 brandblussers erg koud (-80 C) en daarom moeten tijdens het blussen met een CO2 brandblusser altijd het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een CO2 brandblussers is dat het CO2 blusgas geen blusresten achterlaat en daarom worden CO2 brandblussers in keukens en computerruimten toegepast.

CO2 BLUSSER ID PICTO


CO2 BLUSSER ID PICTO

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

CO2 BRANDBLUSSER 2 KG


CO2 BRANDBLUSSER 2 KG

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door het koolzuurgas verdreven en kleine ruimten vullen zich dan snel met CO2 blusgas waardoor degene die blust kan stikken.

POEDERBLUSSERS 6 KG


POEDERBLUSSERS 6 KG

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2.

BORD BLUSDEKENS


BORD BLUSDEKENS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen.

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Halon brandblussers. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Nederland en Belgi verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt. Halon brandblussers werden vooral in computerruimten ingezet omdat het Halon niet schadelijk was voor elektronische apparatuur. Halonen zijn koolwater stoffen die gehalogeneerd zijn. Ze worden onder druk tot een vloeistof verdicht. De blus werking wordt gerealiseerd doordat er in de hitte van de vlam vrije halogeenradicalen ontstaan, die door bindingen in de vlam het verbranding proces vertragen, de radicalen komen later ook weer vrij, waardoor er dus gesproken mag worden van een ( negatief ) katalytische reactie, zoals ook de bluswerking van ABC poeder genoemd wordt. Halon mag niet meer gebruikt worden en de bestaande apparaten dienen te worden ingeleverd.

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD AUTO BRANDBLUSSERS MET DIVERSE INHOUD VOLUMES

SCHUIMBLUSSER 9 LITER


SCHUIMBLUSSER 9 LITER

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

VEILIGHEIDSREGIO


VEILIGHEIDSREGIO

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BRAND INSPECTIEBURO


BRAND INSPECTIEBURO

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

GOEDKOPE CO2 BLUSSERS


GOEDKOPE CO2 BLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja nl......
nee, graag advies......
- Bekijk resultaten

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, op kantoor, winkel, opslag, magazijn, enz.

SCHUIM ID PICTOGRAM


SCHUIM ID PICTOGRAM

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Sproeischuim brandblussers geven veek minder gevolgschade door brandblussing dan poeder brandblussers waarbij ook nog eens komt dat sproeischuim brandblussers een langere blusduur hebben dan poeder brandblussers. Met een sproeischuim brandblussser kunt u dus langer blusser dan met een poederblusser. Kans op herontsteking van de brand is bij het gebruiken van een schuimblusser minder dan bij en poederblusser. Niet alle sproeischuim brandblussers zijn tegen temperaturen onder het vriespunt bestendig. Op het gebruikers etiket staat vermeldt binnen welke temperatuur grenzen de betreffende brandblusser mag en kan functioneren. Zorg er dus voor dat wanneer u een autobrandblusser in uw auto plaatst dat deze goed aan de auto vastzit om te voorkomen dat de autoblusser bij een harde stop of aanrijding niet door de auto vliegt. Bij het kopen van een autobrandblusser wordt er een stevige montagebeugel met de autoblusser meegeleverd. Dit is een beugel welke u in de auto op twee punten kunt vastzetten over de lengte van de autoblusser. Blijf er ook na het kopen van een brandblusser voor in de auto goed op letten dat de blusser jaarlijks of tweejaarlijks goed onderhouden blijft. Omdat er jaarlijks veelvuldig autobranden plaatsvinden adviseren wij u om altijd een brandblusser bij u in de auto te hebben.

PICTO ID POEDERBLUSSER


PICTO ID POEDERBLUSSER

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

KEUKENBLUSSERS


KEUKENBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Vet brandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk koelende werking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn leverbaar in 2, 3 en 6 liter schuim en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklasse F. Keukenblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F.

VETBLUSSER ID BORD


VETBLUSSER ID BORD

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

INCL. MONTAGESET

BRANDHASPELKASTEN


BRANDHASPELKASTEN

BRANDSLANGHASPELKASTEN

BRANDHASPEL STATIEF


BRANDHASPEL STATIEF

VOORDELIGE STATIEVEN

6 LITER SCHUIM GOEDKOOP


6 LITER SCHUIM GOEDKOOP

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BONPET BRANDBLUSSERS


BONPET BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Bonpet brandblussers zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld.

UW WEBSITE VERMELDEN


UW WEBSITE VERMELDEN

BRANDBLUSSERS LELYSTAD
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

GOEDKOOP ONDERHOUD


GOEDKOOP ONDERHOUD

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

INFORMATIE BRANDBLUSSERS


INFORMATIE BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

HOEVEEL BRANDBLUSSERS Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

KIWA KEUR BRANDHASPELS


KIWA KEUR BRANDHASPELS

BRANDHASPELS LELYSTAD

BRANDBLUSSERS KEUR


BRANDBLUSSERS KEUR

NED. RIJKSTYPE KEURMERK Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van blusapparaten.

CE MARKERING BLUSSERS


CE MARKERING BLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en geldende overheidseisen.

MONTAGE BLUSSERS


MONTAGE BLUSSERS

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

MONTAGE BRANDHASPELS


MONTAGE BRANDHASPELS

MONTAGE BRANDHASPELS De brandslanghaspel laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.

BONPET BRANDBLUSSERS


BONPET BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Deze automatische blussers blussen een brand met een veilige watermist blusstof in een kleine overal monteerbare bluscilinder welke zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginbrand. Bonpet blust branden veilig en efficint in enkele seconden. Bonpet blust onmiddelijk en Bonpet voorkomt herontbranding.

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS


FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

ZIEKENHUIZEN FLEVOLAND


ZIEKENHUIZEN FLEVOLAND

BRANDBLUSSERS LELYSTAD

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

MABO BRANDBLUSSERS De mabo brandblussers zijn gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo automatische brandblusser is een voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de verkrijg bare automatische blussers.

PRYMOS BRANDBLUSSERS


PRYMOS BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS LELYSTAD Prymos brandblusser voor thuis, kantoor, auto, boot welke geschikt is voor het blussen binnen een temperatuurbereik in niet vorstvrije omgevingen van -15C tot +60C. Prymos brandblussers in spuitbus blussen een brand in seconden. Prymos brandblussers zijn licht van gewicht compact, met n hand te bedienen en vanwege de geringe omvang overal te monteren. Deze spuitbus brandblussers werken net als een meubelspray spuitbus. Dop verwijderen en blussen.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

BRANDBLUSSERS LELYSTAD
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 71
 Links 225
Door brandblussers-lelystad i.s.m startbewijs.nl